Badania termowizyjne w budownictwie


Na rynku nieruchomości pojawiają się coraz to nowocześniejsze metody pozwalające wykryć i zidentyfikować ewentualne wady izolacji cieplnej budynku. Badania termowizyjne pozwalają na zlokalizowanie miejsc, w których ucieka najwięcej ciepła oraz odnalezienie przyczyny tego problemu.
Kiedy, po co i w jaki sposób przeprowadza się więc badania termowizyjne w budownictwie? Analiza budynku z użyciem dostosowanej do tego kamery termowizyjnej możliwa jest np. przy kontrolnym uruchomieniu wszystkich instalacji czy w sytuacji pojawienia się problemów wskazujących na możliwe wydostawanie się ciepła. Jeżeli chodzi natomiast o kwestię pogodową, najlepszym momentem na przeprowadzenie badania będzie zima. Ważne jest również zaniechanie badań w wietrzne dni z powodu możliwości zaburzenia prawidłowości wyników. Wykonywanie badań termowizyjnych pozwala na sprawdzenie ciągłości i izolacyjności termicznej wieńców, poprawności izolacji fundamentów, poddasza, ocieplenia , a nawet poprawności montażu drzwi czy okien. Jak wykonuje się badania termowizyjne w budownictwie? Początkowo należy przeanalizować dokumentację techniczną badanego budynku. Następnie sprawdza się go przy użyciu specjalnej kamery termowizyjnej. W sytuacji wykazania ewentualnych nieprawidłowości analizuje się je oraz rejestruje się miejsca z wadami cieplnymi ujętymi przez kamerę. Zdjęcia wykonane podczas badania są opisywane i analizowane, po czym spisywany jest raport. W przypadku odpowiednio wczesnego wykrycia problemu można bez większej ilości pracy usunąć nieprawidłowości.
Jeżeli chodzi natomiast o koszty wykonania takiego badania trudno jest określić jego cenę. Zależne jest to zarówno od regionu jak i od metody (uproszczona lub pełna). Bezapelacyjnie tańsze będzie zdecydowanie się na metodę uproszczoną -omija się wtedy część dokumentacji, uproszczona jest również dalsza część procedury. Tego typu badanie może kosztować do kilkuset złotych. Jeżeli chodzi natomiast o badania z pełną dokumentacją np. do przedstawienia w sądzie, wymagające sporządzenia sprawozdań wynosić mogą nawet kilka tysięcy złotych (dla budynku o powierzchni 250 metrów kwadratowych).

Więcej: term-os.pl