Przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy.

Przedmiotem troski każdego pracodawcy powinno być tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników. Aby pracownicy stosowali się do obowiązujących przepisów BHP zadaniem pracodawcy jest przeszkolenie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy ludzi. Każde stanowisko jest odmienne, ale podstawowe szkolenia bhp i ppoż zapisane w Kodeksie Pracy są jednakowe dla wszystkich. Każdy pracownik musi więc przejść […]