Przestrzeganie zasad BHP w zakładzie pracy.


Przedmiotem troski każdego pracodawcy powinno być tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla swoich pracowników. Aby pracownicy stosowali się do obowiązujących przepisów BHP zadaniem pracodawcy jest przeszkolenie wszystkich zatrudnionych w zakładzie pracy ludzi.
Każde stanowisko jest odmienne, ale podstawowe szkolenia bhp i ppoż zapisane w Kodeksie Pracy są jednakowe dla wszystkich. Każdy pracownik musi więc przejść instruktażowe szkolenie wstępne. Podczas szkolenia wstępnego ekspert z dziedziny BHP zapozna przyszłego pracownika z głównymi zasadami bezpieczeństwa, przeprowadzi instruktaż przeciwpożarowy oraz z zakresu pomocy przedmedycznej. Pracownik zostanie również przeszkolony na swoim stanowisku pracy.
Przed upływem 12 miesięcy od dnia zatrudnienia pracodawca ma obowiązek wysłać pracownika na kolejne szkolenie – szkolenie okresowe.
To dość długie, niełatwe szkolenie przeprowadzają w zakładzie doświadczeni wykładowcy z firm szkoleniowych. Za ich pracę płaci pracodawca.
Pracownicy uczestniczący w szkoleniu okresowym uzupełniają posiadaną już wiedzę. Po zakończeniu kursu zdają egzamin.
Kolejne szkolenie okresowe pracownicy będą odbywać za trzy lata jeśli są robotnikami, albo za 5 lub 6 gdy pracują w administracji zakładu.

Zobacz również polecane zasłony spawalnicze